Đất Nền Khu Dân Cư An Nông 5 - Rose Mall

Đất Nền

Khu Dân Cư An Nông 5 - Rose Mall

Đức Hòa, Long An

Diện tích nền đất64m2 - 150m2

Tổng diện tích4.4137 hecta

1,1Tỷ/Nền

Đất Nền Long Cang Riverpark

Đất Nền

Long Cang Riverpark

Cần Đước, Long An

Diện tích nền đất64m2 – 180m2

Tổng diện tích10.5 ha (nằm trong quần thể Long Cang 42ha)

Tổng Quy Mô565 nền + 250 nền (khu mở rộng)

800Triệu/Nền

Đất Nền Khu Dân Cư Long Cang

Đất Nền

Khu Dân Cư Long Cang

Cần Đước, Long An

Diện tích nền đất80m2-150m2

Tổng Quy Mô42 ha (chia làm 5 phân khu)

800Triệu/Nền

Đất Nền Tây Nam Center

Đất Nền

Tây Nam Center

Cần Đước, Long An

Diện tích nền đất64m2 – 220m2

Tổng diện tích9.8 ha

Tổng Quy Mô700 nền

650Triệu/Nền

Đất Nền Long Cang Riverside

Đất Nền

Long Cang Riverside

Cần Đước, Long An

Diện tích nền đất80m2-150m2

Tổng Quy Mô42 ha (chia làm 5 phân khu)

800Triệu/Nền

Đất Nền VINS RESIDENCE

Đất Nền

VINS RESIDENCE

Cần Đước, Long An

Diện tích nền đất72m2 – 220m2

Tổng diện tích9.04 ha

Tổng Quy Mô585 nền

750Triệu/Nền

Icon động, để lại yêu cầu