Đất Nền VINS RESIDENCE

Đất Nền

VINS RESIDENCE

H. Cần Đước, Long An

Diện tích nền đất72m2 – 220m2

Tổng diện tích9.04 ha

Quy Mô585 nền

750Triệu/Nền

Đất Nền Long Cang Riverpark

Đất Nền

Long Cang Riverpark

H. Cần Đước, Long An

Diện tích nền đất64m2 – 180m2

Tổng diện tích10.4 ha

Quy Mô565 nền

800Triệu/Nền

Đất Nền Tân Lân Residence

Đất Nền

Tân Lân Residence

H. Cần Đước, Long An

Diện tích nền đất54m2 - 220m2

Tổng diện tích9.5 ha

Quy Mô700 nền

550Triệu/Nền

Đất Nền KHU DÂN CƯ LONG KIM

Đất Nền

KHU DÂN CƯ LONG KIM

H. Bến Lức, Long An

Diện tích nền đất88m2- 243,3m2

Tổng diện tích24,2 ha

Quy Mô1050 nền

900Triệu/Nền

Đất Nền Tây Nam Center

Đất Nền

Tây Nam Center

H. Cần Đước, Long An

Diện tích nền đất64m2 – 220m2

Tổng diện tích9.8 ha

Quy Mô700 nền

650Triệu/Nền

Đất Nền GEMS GARDEN

Đất Nền

GEMS GARDEN

H. Đức Hòa, Long An

Diện tích nền đất90m2-150m2

Tổng diện tích7,89 ha

Quy Mô443 nền

800Triệu/Nền

Icon động, để lại yêu cầu