Các loại thuế phí khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản

Trong hoạt động giao dịch mua bán hay chuyển nhượng bất động sản, người bán lẫn người mua đều phải nộp các loại thuế phí khác nhau theo quy định của pháp luật, nhằm hợp thức hóa quyền sở hữu và sử dụng đất.

Các loại thuế phí phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Các loại thuế phí phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

 

Trong mua bán, chuyển nhượng bất động sản, người giao dịch (bao gồm cả bên mua lẫn bên bán) đều phải nộp các loại thuế phí sau để hoàn tất giao dịch bất động sản: Thuế thu nhập cá nhân, phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí công chứng, phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

 

Thuế thu nhập cá nhân


Đây là loại thuế được quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân ban hành năm 2007. Trong đó nêu rõ: Mọi hoạt động kinh doanh, mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Bên chịu thuế là người có thu nhập (người bán bất động sản có), còn bên mua không phải chịu khoản thuế này.

 

Mọi hoạt động kinh doanh, mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Mọi hoạt động kinh doanh, mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN)


Hiện nay, thuế thu nhập cá nhân được tính theo hệ số: Thuế TNCN phải nộp = 2% x giá chuyển nhượng. Ví dụ, bất động sản được bán với giá 4 tỷ đồng thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp là:4 tỷ đồng x 2% = 80 triệu đồng.


Trong trường hợp, giá mua bán thấp hơn mức giá đất theo Niêm yết của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật, cơ quan thuế sẽ tính thuế theo mức giá nhà, đất do nhà nước ban hành.


Lệ phí trước bạ


Khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản, các tổ chức hay cá nhân có tài sản phải nộp lệ phí trước bạ để đăng ký quyền sở hữu với cơ quan có thẩm quyền (theo quy định tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP).Vì vậy, khi chuyển nhượng đất, người mua cần phải đi đăng ký biến động đất đai trong thời gian 30 ngày và người mua phải nộp lệ phí trước bạ.

 

Khi chuyển nhượng đất, người mua cần phải đi đăng ký biến động đất đai trong thời gian 30 ngày và người mua phải nộp lệ phí trước bạ.

Khi chuyển nhượng đất, người mua cần phải đi đăng ký biến động đất đai trong thời gian 30 ngày và người mua phải nộp lệ phí trước bạ.


Cách tính lệ phí trước bạ được áp dụng theo công thức: Lệ phí trước bạ = 0,5% x diện tích x giá 1m2 theo bảng giá đất. Theo quy định, diện tích chịu lệ phí trước bạ bao gồm diện tích sàn nhà và tất cả công trình phụ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân đó. Giá 1m2 đất là giá thực tế xây dựng 1m2 sàn nhà của cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh quy định.


Phí công chứng mua bán nhà đất

 

Theo quy định tại Thông tư số 257/2016/BTC, mọi tổ chức, cá nhân phải nộp phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất theo các hạng mức cụ thể:

 

 

Bảng phí công chứng mua bán nhà đất

Bảng phí công chứng mua bán nhà đất

 

Việc nộp phí công chứng là bước quan trọng để hoàn tất hợp đồng công chứng, là cơ sở pháp lý cao nhất khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản. Do vậy, người mua lẫn người bán cần nộp phí và hoàn toàn tất công chứng trong quá trình giao dịch.


Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất


Khi được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất. Mọi tổ chức, gia đình, cá nhân đều có trách nhiệm nộp phí khi được cấp.

 

Theo quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí áp dụng thu đối với mọi tổ chức, cá nhân khi cấp các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; Trích lục bản đồ địa chính; Văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.


Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu áp dụng đối với việc thẩm định hồ sơ, những điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Theo quy định tại thông tư 85/2019/TT-BTC).

 

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Tùy theo diện tích đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như cấp mới, cấp lại; việc sử dụng đất vào mục đích khác nhau (làm nhà ở, để sản xuất, kinh doanh) và các điều kiện cụ thể của địa phương mà áp dụng mức thu khác nhau cho từng trường hợp, bảo đảm nguyên tắc mức thu đối với đất sử dụng làm nhà ở thấp hơn đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

 

Trên đây là tổng hợp các loại thuế phí phải nộp khi mua bán và giao dịch bất.Tuy nhiên, trong các giao dịch hiện nay người bán và người mua có thể thỏa thuận chi trả. Chẳng hạn như bên bán bao toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ, nghĩa là người bán trả toàn bộ các khoản nộp phí trên. Hoặc mỗi bên trả một nửa mức phí theo thỏa thuận.

 

Tin tức liên quan:

 

https://phucland.com.vn/5-chien-luoc-dau-tu-bat-dong-san-cho-nguoi-it-von.html

 

https://phucland.com.vn/tu-duy-cua-nguoi-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-cong.html

 

https://phucland.com.vn/chuyen-gia-phuc-land-nhan-dinh-ve-so-hong-chung-so-hong-rieng.html

 

https://phucland.com.vn/phe-duyet-1500-la-gi-dau-tu-du-an-phe-duyet-1500-co-an-toan-hay-khong.html

 

https://phucland.com.vn/so-do-la-gi-so-hong-la-gi-lam-cach-nao-de-phan-biet-giua-so-do-va-so-hong.html


Giao Nhân - Phòng Kinh Doanh

(Nguồn: Phucland.com.vn)

Icon động, để lại yêu cầu